Stanowienie aktów prawnych - Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

Stanowienie aktów prawnych


Stanowienie aktów prawnych


Zgodnie z Decyzją Nr 62/2011  Komendanta Powiatowego Policji w Lubaczowie z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zasad postępowania ze zbiorem resortowych i pozaresortowych przepisów prawnych Komendzie Powiatowej Policji w Lubaczowie.


Komendant Powiatowy Policji w Lubaczowie wydaje następujące akty prawne:
        
1) zarządzenia
1)  decyzje,
2)  regulaminy,
3)  rozkazy,
4) zawiera porozumienia,

Metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji aktów prawnych oraz formy i metody wykonywania pomocy prawnej w Policji określa Zarządzenie nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004r. (Dz.Urz. KGP nr 21 poz. 131 z późn. zm.)


Projekt aktu prawnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002r. – (Dz.U. nr 100 poz. 908).

 

Metryczka

Data publikacji 24.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marian Sochań
Osoba udostępniająca informację:
Marian Sochań
do góry