Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry


Na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej Załącznik  do Decyzji nr 20/2018 Komendanta Powiatowego Policji w Lubaczowie  z dnia 22.03.2018 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, dla udokumentowania obiegu korespondencji jawnej sekretariat KPP w Lubaczowie, prowadzi następujące ewidencje i rejestry:
 

 •  dziennik korespondencji sekretariatu/ wydziału,
 • dziennik podawczy,
 • książkę doręczeń Kn-9,
 • rejestr teczek, dzienników i książek ewidencyjnych o charakterze jawnym,
 • dziennik ewidencji resortowych i poza resortowych aktów prawnych,
 • rejestr notatników służbowych,
 • rejestr pieczęci i stempli,
 • wykazy poczty specjalnej,
 • dziennik ewidencji nośników informacji,
 • książka doręczeń korespondencji,
 • inne rejestry, ewidencje pomocnicze właściwe dla poszczególnych pionów służbowych,

 

 

Metryczka

Data publikacji 24.02.2015
Data modyfikacji 13.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tomczyszyn Pachołek
Osoba modyfikująca informację:
Monika Tomczyszyn Pachołek
do góry