Elektroniczna skrzynka podawcza - Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie uruchomiła Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej e-PUAP, która umożliwia przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną.
Usługa dostępna jest na stronie: www.podkarpacka.policja.gov.pl

Złożenie pisma do urzędu możliwe jest po spełnieniu podanych na powyższej stronie warunków, zarejestrowaniu się i zalogowaniu a także wybraniu miejsca załatwienia sprawy :
- Gdzie chcesz załatwić sprawę wybrać miasto Lubaczów i woj. Podkarpackie;

- wpisaniu nazwy urzędu: Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie (nazwę należy wpisać po wcześniejszym kliknięciu na link: Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę);

- i kliknięciu ikonki  Filtruj.

Dostępne usługi to :
1. Pismo ogólne do urzędu
2. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym; Akceptowalne formaty załączników to:

DOC, RTF
XLS
CSV
TXT
GIF, TIF, BMP, JPG
PDF
ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość osobistego doręczania przez interesantów dokumentów do KPP w Lubaczowie:

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie
ul. Słowackiego 14
37-600 Lubaczów
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 (w sekretariacie urzędu)

Dokumenty podpisane cyfrowo można doręczyć przy użyciu nośników umożliwiających zapis elektronicznego urzędowego poświadczenia odbioru (pendrive, CD-RW, dyskietka magnetyczna 3,5).

Metryczka

Data publikacji 24.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marian Sochań
Osoba udostępniająca informację:
Marian Sochań
do góry